Il Forno, gevestigd aan Boumaboulevard 599 9723 ZS Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacy reglement
Woonlandschap de Leyhoeve is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn.

Voor onze bewoners verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn het kunnen aanbieden van een appartement of zorgsuite en/of om zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap.

Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. De Leyhoeve verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond. Wanneer u niet meer bij ons woont of werkt, bewaren wij uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.

U kunt uw gegevens inzien en vragen om correctie of verwijdering. Wij vragen u deze verzoeken schriftelijk in te dienen. Om u daarbij te helpen, hebben wij onderstaande link toegevoegd die u kunt raadplegen.
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven
Via onze website of het aanmeldformulier, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Binnen Woonlandschap de Leyhoeve wordt er gebruik gemaakt van camera’s. Deze zijn in de openbare ruimtes geplaatst met als doel de veiligheid van haar bewoners en haar medewerkers te borgen. Woonlandschap de Leyhoeve gebruikt deze camerabeelden op momenten die vragen om herbeoordeling van een situatie. Ook worden de camera’s gebruikt voor dwaaldetectie, bij het vermoeden van dwalen van een bewoner. De beelden schrijven zichzelf automatisch over na een periode.
Indien u een klacht heeft, kunt u onderstaande gegevens gebruiken om uw klacht te melden.
Mocht u nog meer vragen hebben over uw privacy, dan kunt u ook onderstaande gegevens gebruiken.
Dit privacy-statement kan gewijzigd worden. Dit privacy-statement is voor het laatst gewijzigd op 16-10-2018

Contactgegevens:
Woonlandschap de Leyhoeve
Email-adres: privacy@leyhoeve.nl
Disclaimer: dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document